Projektowanie

Projektowanie jest to proces określania i planowania najważniejszych elementów inwestycji. Od niego w dużej mierze zależy późniejsza satysfakcja z trafnie podjętych decyzji. Wykonanie szczegółowych obliczeń i opracowanie rozwiązań technologicznych gwarantują nam, że wykonywane później instalacje będą pracowały w sposób należyty i niezawodny, zapewniając komfort i niskie koszty eksploatacji.

Projekt umożliwia:

  • dostosowanie mocy powierzchni ogrzewania podłogowego do zapotrzebowania na ciepło poszczególnych pomieszczeń z podziałem na ich funkcje i okładzinę wierzchnią,
  • skorzystanie z ogrzewań ściennych/podtynkowych z możliwością chłodzenia,
  • dopasowanie zabudowy instalacyjnej do aranżacji wnętrz,
  • dobór średnicy i trasy przewodów instalacyjnych – minimalizując straty ciśnienia, szumy w instalacji i konieczność zabudowy kanałów,
  • obliczenie zapotrzebowania na ciepło budynku potrzebnego do optymalnego doboru źródła ciepła,
  • i wiele innych równie istotnych.

     Indywidualnie wykonana dokumentacja projektowa eliminuje komplikacje na etapie realizacji inwestycji, uwzględnia ograniczenia a nawet wymusza wprowadzenie zmian architektonicznych. Opracowany projekt instalacyjny scala planowane rozwiązania i precyzuje liczne szczegóły. Czas poświęcony na planowanie i synchronizację umożliwia czerpanie przyjemności z realizacji budowy, powstawania jej kolejnych etapów i ograniczenie dodatkowych, zbędnych kosztów.

     Zakończony etap projektowania ułatwia prawidłową koordynację prac i ustalenie terminów montażu.

Call Now Button