Oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – urządzenia oczyszczające ścieki bytowo-gospodarcze, mające za zadanie znaczne obniżenie kosztów, związanych z wywozem ścieków przez wozy asenizacyjne.

     Epoka tradycyjnego, najczęściej nieszczelnego szamba odchodzi powoli już na szczęście w zapomnienie. Budownictwo jednorodzinne realizowane na terenach pozbawionych kanalizacji wymaga ekologicznych, nowoczesnych oraz tanich rozwiązań.
     Prawidłowo wykonana instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków jest:
 • wygodna i tania w eksploatacji – pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym dużych wydatkach. Nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych,
 • ekologiczna – zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddane naturalnym procesom biologicznym rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska,
 • bezpieczna – gdy jest właściwie dobrana i odpowiednio eksploatowana, opuszczająca ją ciecz może być bez obaw rozsączana do gruntu lub odprowadzana do rzeki albo rowu melioracyjnego. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody.

Główny podział oczyszczalni, ich zalety i wady:

Są to tzw. osadniki gnilne, mające za zadanie oddzielić ze ścieków dopływających części stałe od zawiesiny i wstępnie je podczyścić w procesach beztlenowych. Główny proces oczyszczania odbywa się tu w drenażach rozsączających, ułożonych na działce pod powierzchnią gruntu.
Główne cechy oczyszczalni:
 • tanie w inwestycji,                                                                   
 • obsługa polega na systematycznym dosypywaniu bakterii poprzez WC i 1 do roku czyszczeniu filtra osadnikowego                                                                                  
 • konieczność systematycznego zrzutu ścieków surowych,                          
 • wywóz osadu 1-2 razy na rok,                                              
 • zajmuje dosyć dużo miejsca na działce (drenaż).
 Są to urządzenia, wewnątrz których odbywa się wysokowydajny, tlenowy rozkład zanieczyszczeń (nawet do 97%), a wypływający oczyszczony ściek, nadawać się może do bezpośredniego zrzutu do rowu melioracyjnego czy stawu.
Główne cechy oczyszczalni:
 • brak zapachu,                                                                
 • praktycznie bezobsługowe,                                                    
 • droższe w inwestycji,
 • bardziej odporne na niesystematyczny zrzut ścieków (wyjazdy),                 
 • wywóz osadu 1 rok,                                                                                     
 • zajmuje mało miejsca na działce (studnia chłonna).       
     Istotnym elementem, przy doborze oczyszczalni i rodzaju rozsączenia, są warunki glebowe (rodzaj gruntu, wysokość wód gruntowych itp.) oraz minimalne odległości, jakie należy zachować od innych elementów zagospodarowania działki (studnia wody, budynek, ogrodzenie itp.)

Montujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym firm Sapling, Sotralentz  (10-letnia gwarancjia na urządzenia) oraz Traidenis – bezobsługowe przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Budowa nowoczesnej biologicznej oczyszczalni ścieków oparta powinna być o złoże biologiczne i osad czynny. Dopiero połączenie tych dwóch metod oczyszczania znacznie zwiększa stabilność jej pracy podczas braku zrzutu ścieków (np. przy wyjazdach wakacyjnych).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologiczna oczyszczalnia ścieków marki Taidenis

Traidenis-NV

 

Najmocniejszy zbiornik na rynku !

udokumentowana wytrzymałość

na zgniatalność 58 kN/m2!!!

     Niezawodność oczyszczalni NV wynika z  prostoty jej budowy. Dwie komory, brak automatyki sprawiają, że oczyszczalnie Traidenis są bezawaryjne i bezobsługowe. Niepotrzebny jest osadnik wstępny, gdzie dochodzi do beztlenowego odczyszczenia ścieków tzw. procesu gnilnego, który trwa 2-3 doby, a co za tym idzie z oczyszczalni Traidenis nie wydobywa się nieprzyjemny zapach. Brak również części mechanicznych znajdujących się w środku oczyszczalni takich jak, sterownik, który odpowiada za pracę, przewodzików, filtrów oraz pomp mamutowych, które odpowiedzialne są za recyrkulację ścieków między komorami, które wymagają częstego mycia i wymiany w razie uszkodzenia oraz  stałego nadzoru.

Traidenis NV

Call Now Button